Special

Attēlu uzskaitījums

Šajā īpašajā lapā ir redzami visi augšupielādētie faili.

Attēlu uzskaitījums
 
Pirmā lapa
Pēdējā lapa
Datums Nosaukums Sīktēls Izmērs Lietotājs Apraksts
16:18, 10 Februāris 2010 Neimanis-Pilsetas makslas muzejs-skice.jpg (fails) 140 KB Admins Vilhelms Neimanis. Pilsētas mākslas muzejs. Skice. 1902. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (turpmāk – LNMM)
15:58, 10 Februāris 2010 Neimanis-Kurzemes provinces muzejs.jpg (fails) 244 KB Admins Vilhelms Neimanis. Kurzemes provinces muzejs Jelgavā. 1898. Foto: Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības Pieminekļu dokumentācijas centrs
15:47, 10 Februāris 2010 Neimanis-Daugavpils Jaunavas Marijas baznica.jpg (fails) 87 KB Admins Vilhelms Neimanis Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca. 1903.-1905. Foto: Daina Lāce
15:58, 9 Februāris 2010 Neimanis-Daugavpils Martina Lutera baznica.jpg (fails) 41 KB Admins Vilhelms Neimanis. Daugavpils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā baznīca. 1891.-1893. Foto: Daina Lāce
15:57, 9 Februāris 2010 Daugavpils dzelzcela stacija-20gs sakums.jpg (fails) 91 KB Admins Daugavpils dzelzceļa stacija. 20. gs. sākums. No: Daugavpils laikam līdzi. Rīga, [b.g.], 20. lpp. (lpp. 118.)
15:56, 9 Februāris 2010 Vilhelms Neimanis.jpg (fails) 49 KB Admins Nezināms autors. Vilhelma Neimaņa portrets. Filipa universitāte Mārburga. Fotoattēlu arhīvs
13:28, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Delftas flizes.jpg (fails) 125 KB Admins Delftas flīžu apdare Dannenšterna namā. Fragments. 1974, VKPAI PDC
13:26, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Delftas flizu apdare.jpg (fails) 97 KB Admins Dannenšterna nama interjera fragments ar Delftas flīžu sienas apdari. 1974, VKPAI PDC
13:23, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Ieksejais-portals.jpg (fails) 48 KB Admins Dītrihs Valters. Dannenšterna nama iekšējais portāls. RVKM
13:21, 21 Janvāris 2010 Vingbonss-Bralu Tripu nams.jpg (fails) 103 KB Admins Justuss Vingbonss. Brāļu Tripu nams Amsterdamā, 1662. Skat.: [http://tippinthescales.files.wordpress.com/2008/04/trippenhuis_kloveniersburgwal_29.jpg http://tippinthescales.files.wordpress.com/2008/04/trippenhuis_kloveniersburgwal_29.jpg]
13:19, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Interjers-akvarelis.jpg (fails) 121 KB Admins Dannenšterna nama interjers. K. L. N. Bokslafa 1870.g.akvareļa reprodukcija. No: „Latvijas architektūra” Nr.3. 1939., 79. lpp.
13:16, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Dzegas nosleguma konsole.jpg (fails) 81 KB Admins Dannenšterna nama dzegas noslēguma konsole. Foto: Ernests Āboliņš, 1932, LNVM
13:13, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Portala zelmina skulptura 1.jpg (fails) 137 KB Admins Dītrihs Valters. Dannenšterna nama portāla zelmiņa skulptūra. Foto: Anna Ancāne, 2006
13:11, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Portala zelminis.jpg (fails) 143 KB Admins Dannenšterna nama portāla zelminis. Foto: Anna Ancāne, 2006
13:09, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Portala zelmina skulptura.jpg (fails) 159 KB Admins Dītrihs Valters. Dannenšterna nama portāla zelmiņa skulptūra. Foto: Anna Ancāne, 2006
12:56, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Portals-1932.jpg (fails) 60 KB Admins Dannenšterna nama portāls. Foto: Ernests Āboliņš, 1932.g. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (turpmāk-LNVM)
12:53, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Pilastra kapitelis.jpg (fails) 176 KB Admins Dannenšterna nama pilastra kapitelis. Foto: Anna Ancāne, 2006
12:51, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Fasades fragments 1.jpg (fails) 136 KB Admins Dannenšterna nama fasādes fragments. Foto: Anna Ancāne, 2006
12:47, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Fasades fragments.jpg (fails) 137 KB Admins Dannenšterna nama fasādes fragments. Foto: Anna Ancāne, 2006
12:46, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Kopskats.jpg (fails) 130 KB Admins Dannenšterna nama kopskats. Foto: Anna Ancāne, 2005
12:42, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-1.stava plans.jpg (fails) 100 KB Admins Dannenšterna nama 1.stāva plāns. VKPAI PDC
12:40, 21 Janvāris 2010 Dannensterna-Fasades uzmerijums.jpg (fails) 89 KB Admins Dannenšterna nama fasādes uzmērījums (1927). Autori – A. Miezis, R. Rudzītis. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (RTU APF) arhīvs
12:32, 21 Janvāris 2010 Boitmanis-Dannensterna nams.jpg (fails) 105 KB Admins Dannenšterna nams. Ulriha Boitmaņa glezna. 1891. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs (turpmāk RVKM)
15:12, 20 Janvāris 2010 Pernava-Kuninga 11-Portals.jpg (fails) 60 KB Admins Nama portāls Pērnavā, Rüütli ielā 11 (1690). Attēls no: Eesti arhitektuuri ajalugu. Tallinn : Eesti Raamati, 1965. Lk. 236
15:12, 20 Janvāris 2010 Pernava-Kuninga 11.jpg (fails) 48 KB Admins Nams Pērnavā, Rüütli ielā 11 (1690). Uzmērījuma zīmējums. Attēls no: Eesti arhitektuuri ajalugu. Tallinn : Eesti Raamati, 1965. Lk. 226.
15:10, 20 Janvāris 2010 Salas Sv.Jana baznicas projekts.jpg (fails) 58 KB Admins Ruperts Bindenšū. Salas Sv. Jāņa baznīcas projekts (1693). Attēls no: Campe, P. Der Stadt-Kunst und Werkmeister Rupert Bindenschu und seine Wirksamkeit in Riga. Ein Beitrag zur Baugeschichte Rigas zu Ende des 17. Jh. Riga : Holzner Verlag. 1944. Abb
15:03, 20 Janvāris 2010 Matisu baznica-Rietumu fasade.jpg (fails) 68 KB Admins Matīšu baznīcas Rietumu fasāde. Foto: A. Ancāne, 2008
15:02, 20 Janvāris 2010 Matisu baznica-kopskats.jpg (fails) 97 KB Admins Matīšu baznīcas kopskats. Foto: A. Ancāne, 2008
15:00, 20 Janvāris 2010 Matisu baznica-plans.jpg (fails) 144 KB Admins Matīšu baznīcas plāns. Johans Abrams Ulrihs (Ulrich), 1692. LVVA, 7404. f., 1. apr., 2259. lieta.
14:52, 20 Janvāris 2010 Matisu baznica-Uzmerijumi.jpg (fails) 107 KB Admins Matīšu baznīcas uzmērījuma zīmējums. Johans Abrams Ulrihs (Ulrich), 1692. LVVA, 7404. f., 1. apr., 2259. lieta
14:51, 20 Janvāris 2010 Limbazu baznica-Sanu fasade.jpg (fails) 156 KB Admins Limbažu baznīcas sānu fasāde. Foto: A. Ancāne, 2008
14:50, 20 Janvāris 2010 Limbazu baznica-Rietumu fasade.jpg (fails) 57 KB Admins Limbažu baznīcas Rietumu fasāde. Foto: A. Ancāne, 2008
14:43, 20 Janvāris 2010 Broce-Limbazu baznica-1797.jpg (fails) 41 KB Admins Limbažu luterāņu baznīcas plāns un sānu fasāde. J. K. Broces kolorēts zīmējums, 1797. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs (turpmāk RVKM), inv. Nr. 35437
14:42, 20 Janvāris 2010 Jezus baznica.jpg (fails) 12 KB Admins Jēzus baznīca Sv. Jāņa priekšpilsētā. Fragments. Karls Magnuss Stjuarts (Stuart), Rīgas panorāma no putna lidojuma ap 1700. gadu. Stokholmas Kara arhīvs (turpmāk KrA): SFP, Utlandska kartor Ostersjoprovinserna Stads- och faestningsplaner Nr. 26
14:41, 20 Janvāris 2010 Broce-Liela Gilde.jpg (fails) 86 KB Admins Lielās Ģildes fasāde. J. K. Broces 1786. gada zīmējums. No: J. K. Broce, Zīmējumi un apraksti. Rīga : Zinātne, 1992., 297. lpp.
13:26, 20 Janvāris 2010 Maza Grecinieku 3-Fragments.jpg (fails) 59 KB Admins Nams Mazajā Grēcinieku ielā 3. Dzegas noslēguma konsole. Foto: 1938, RKPAI
13:24, 20 Janvāris 2010 Maza Grecinieku 3 Fasazu notinumi.jpg (fails) 84 KB Admins Nams Mazajā Grēcinieku ielā 3. Fragments no 1823. gada Vecrīgas fasāžu notinumiem, 3.fonds, 26.apr.,1329., 9. lapa. Rīgas Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk RKPAI)
13:23, 20 Janvāris 2010 Maza Grecinieku 3-Fasades fragments.jpg (fails) 68 KB Admins Nams Mazajā Grēcinieku ielā 3: fasādes fragments. No: Campe, P. Der Stadt-Kunst und Werkmeister Rupert Bindenschu und seine Wirksamkeit in Riga. Ein Beitrag zur Baugeschichte Rigas zu Ende des 17. Jh. Riga : Holzner Verlag. 1944. Abb. 32
13:15, 20 Janvāris 2010 Dannensterns kopskats.jpg (fails) 77 KB Admins Dannenšterna nams: kopskats. Foto: A. Ancāne, 2008
13:12, 20 Janvāris 2010 Sv.Petera centrala portala projekts.jpg (fails) 68 KB Admins Ruperts Bindenšū. Sv. Pētera baznīcas Rietumu fasādes centrālā portāla projekts. LVVA, 1427.f., 1.apr., 239.lieta, 7.lp.
12:57, 20 Janvāris 2010 Sv.Petera centralais portals.jpg (fails) 83 KB Admins Sv. Pētera baznīcas Rietumu fasādes centrālais portāls. Foto: A. Ancāne, 2008
12:56, 20 Janvāris 2010 Sv.Petera Rietumu portali.jpg (fails) 125 KB Admins Sv. Pētera baznīcas Rietumu portāli. Foto: A. Ancāne, 2008
12:54, 20 Janvāris 2010 Sv.Katrinas baznica Hamburga.jpg (fails) 43 KB Admins Hamburgas Sv. Katrīnas baznīca. Skat. [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Hamburg.St.Katharinen.wmt.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Hamburg.St.Katharinen.wmt.jpg]
12:35, 20 Janvāris 2010 Sv.Petera smaile.jpg (fails) 31 KB Admins Sv. Pētera baznīcas torņa smaile. Foto: A. Ancāne, 2008
12:34, 20 Janvāris 2010 Sv.Petera tornis pastkarte.jpg (fails) 21 KB Admins Sv. Pētera baznīcas tornis un Rietumu fasāde: kopskats. Vēsturiska pastkarte, Latvijas Nacionālā bibliotēka
12:32, 20 Janvāris 2010 Sv.Petera smailes projekts.jpg (fails) 48 KB Admins Ruperts Bindenšū. Sv. Pētera baznīcas torņa smailes projekts. Latvijas Valsts Vēstures arhīvs (LVVA), 1427.f., 1.apr., 239.l., 8.lp.
15:32, 19 Janvāris 2010 Subate-ieksskats.jpg (fails) 125 KB Admins Subates luterāņu baznīcas iekšskats. Anna Ancāne, 2005.
15:31, 19 Janvāris 2010 Kedaini-Sanu fasade.jpg (fails) 97 KB Admins Kēdaiņu reformātu baznīca. Sānu fasāde. Foto: Anna Ancāne, 2006
15:30, 19 Janvāris 2010 Kedaini-Galvena fasade.jpg (fails) 100 KB Admins Kēdaiņu reformātu baznīca. Galvenā fasāde. Foto: Anna Ancāne, 2006
15:29, 19 Janvāris 2010 Bosboom-Logu paraugi.jpg (fails) 130 KB Admins Toskāniešu un doriešu ordera logu paraugi. No: Bosboom, Simon. Onderveijs van de viif columnade. Amsterdam, 1686. p. 24
Pirmā lapa
Pēdējā lapa