Saturs

No ''Latvijas mākslas vēsture''

Versija 2008. gada 11. novembris, plkst. 11.10, kādu to atstāja Admins (Diskusija | devums) (Jauna lapa: ;Ievads ;Vispārējs piedāvātās mākslas vēstures raksturojums un metodoloģiskie nosacījumi ;Periodizācija ;Akmens laikmeta māksla ;Bronzas un dzelzs laikmeta māksla ...)
Ievads
Vispārējs piedāvātās mākslas vēstures raksturojums un metodoloģiskie nosacījumi
Periodizācija
Akmens laikmeta māksla
Bronzas un dzelzs laikmeta māksla


Viduslaiku māksla 1. 12. gs. – 1230. g.
Arhitektūra
Vispārīgs raksturojums
Akmens arhitektūras iepazīšana
Ikšķiles baznīcas celtniecība
Rīgas dibināšana un senākās celtnes
Sv. Jura baznīca
Doma komplekss


Viduslaiku māksla 2. 1230 – 1500. g.
Arhitektūra
Vispārīgs raksturojums
Pilsētbūvniecība un aizsardzības sistēma
Sakrālā arhitektūra Rīgā un Vidzemē
Tipoloģija un attīstība
Piļu arhitektūra. Tipoloģija un attīstība
Rīgas pils
Vidzemes pilis: Cēsis, Valmiera, Straupe, Sigulda, Turaida
Kurzemes pilis: Jelgava, Ventspils, Dundaga, Alsunga
Latgales pilis: Ludza
Tēlniecība
Vispārīgs raksturojums
Akmens tēlniecība
Kapa plāksnes
Dekoratīvā tēlniecība Rīgas Domā
Kokskulptūra
Glezniecība


Viduslaiku māksla 3. 1500 – 1561. g.
Arhitektūra
Vispārīgs raksturojums
Tēlniecība
Akmens tēlniecība
Kokskulptūra
Lietišķā māksla


Klasisko elementu periods. 1561. g. – 1680. g.
Vispārējs perioda mākslas raksturojums
Vēsturiskais fons
Arhitektūra
Vispārīgs raksturojums
Sakrālā arhitektūra
Laicīgā arhitektūra
Pilsētbūvniecība
Tēlniecība
Vispārīgs raksturojums
Baznīcu iekārtas priekšmeti
Būvplastika
Memoriālā tēlniecība
Patrīcija Nidecka kapene
Glezniecība
Vispārīgs raksturojums
Portrets
Altārgleznas
Interjeru dekoratīvā glezniecība
Grafika
Vispārīgs raksturojums
Grāmatu māksla
Stājgrafika
Mākslinieki
Frēze Gerts, Heincs Tobiass, Bodekers Bērents
Atsevišķi objekti
Melngalvju nams
Zlēku baznīca


Baroka un rokoko periods. 1680. g. – 1780. g.
Vispārējs perioda raksturojums
Vēsturiskais fons
Arhitektūra
Pilsētbūvniecība
Sakrālā mūra arhitektūra
Skaistkalnes baznīca
Ilūkstes baznīca
Krāslavas baznīca
Pasienas baznīca
Piedrujas baznīca
Subates baznīca
Sv. Pētera baznīca Rīgā. Tornis un fasāde.
Apriķu baznīca
Reformātu baznīca Rīgā
Liepājas Sv. Trīsvienības baznīca
Sakrālā koka arhitektūra
Indricas baznīca
Usmas baznīca
Muižas un pilis
Jelgavas pils
Rundāles pils
Ungurmuižas muižas ansamblis
Krāslavas pils un bibliotēka
Pilsētas dzīvojamie nami
Reiterna nams
Danenšterna nams
Mencendorfa nams
Glezniecība
Vispārīgs raksturojums.
Baznīcu dekoratīvā glezniecība
Altāgleznas
Portrets
Emblēmātika Latvijas mākslā
Tēlniecība
Baznīcu dekoratīvā tēlniecība
Ventspils kokgriezēju darbnīca
Nikolauss Sefrenss, vecākais
Nikolauss Sefrenss, jaunākais
Mihaels Markvarts
Johans Mertenss
Ēku fasādes un interjeru plastika
Grafika
Grāmatu māksla
Lietišķā māksla
Perioda mākslinieki
Barizjēns Frīdrihs, Bindenšū Ruperts, Jensens Severins, Kastaldi Filipo, Šorers Leonhards


Klasicisma un romantisma periods 1780. g. – 1840. g.
Vispārējs perioda raksturojums
Vēsturiskais fons
Arhitektūra
Glezniecība
Tēlniecība
Grafika
Lietišķā māksla
Perioda mākslinieki
Atsevišķi objekti


Historisma un reālisma periods. 1840. g. – 1890. g.
Vispārējs perioda raksturojums
Mākslas veidi
Ikonogrāfija
Formālā stilistika
Vēsturiskais fons
Glezniecība
Grafika
Tēlniecība
Arhitektūra
Lietišķā māksla
Mākslas dzīve
Mākslas izglītība
Krātuves, biedrības un izstādes
Mākslas tirgus
Perioda mākslinieki
Atsevišķi objekti
Pilsētas teātris
Rīgas Birža
Lielās ģildes nams
Vidzemes bruņniecības nams
Pfāba nams
Rīgas Politehnikums
Ģertrūdes (Vecā) baznīca Rīgā
Vecauces pils


Neoromantiskā modernisma periods. 1890. g. – 1915. g.
Vispārējs perioda raksturojums
Mākslas veidi
Mākslinieciskās koncepcijas
Ikonogrāfija
Formālā stilistika
Sakari ar citām skolām
Vēsturiskais fons
Glezniecība
Grafika
Tēlniecība
Arhitektūra
Scenogrāfija
Lietišķā māksla un dizains
Grāmatu māksla
Periodikas grafiskais dizains
Fotogrāfija
Mākslas dzīve
Mākslas izglītība
Izstādes un krātuves. Biedrības. Mākslas kritika
Mākslas tirgus
Perioda mākslinieki un darbnīcas
Atsevišķi objekti un izdevumi.
Biržas komercskola
Pilsētas muzejs
Rīgas pilsētas 2. teātris
Latvijas akciju banka
A. Ķēniņa skola
Dubultu baznīca
Žurnāls „Svari”


Klasiskā modernisma un jaunreālisma periods. 1915. g.– 1940. g.
Vispārējs perioda mākslas raksturojums
Mākslas dzīve
Mākslas biedrības
Mākslas izglītība
Mākslas kritika
Mākslas tirgus
Glezniecība
Tēlniecība
Grafika
Scenogrāfija
Fotomāksla
Arhitektūra
Lietišķā māksla
Dizains
Latviešu mākslinieku darbība PSRS
Mākslinieki
Atsevišķi objekti
Brāļu kapi
Brīvības piemineklis
Centrālā tirgus ansamblis
Ķemeru viesnīca
Vienības nams Daugavpilī
Ārlietu ministrija
Finanšu ministrija
Dzīvojamais komplekss Ausekļa ielā